nejste přihlášen(a)... přihlásit
Základní škola Rudná
Základní škola Rudná
informační web školy
General information in English


ŠKOLNÍ JÍDELNA - základní informace


Školní jídelna –   

cena oběda pro žáka   7 - 10 let     19,- Kč 

cena oběda pro žáka 11 - 14 let      21,- Kč   

cena oběda pro žáka 15 let a více   22,- Kč   

Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na školní rok, a to následovně - pokud v daném školním roce (září - srpen) dosáhnou určitého věku, zařadí se do dané skupiny (např. v květnu 2008 mu bude 11 let, od září 2007 spadá do věkové skupiny II.- 11-14 let).

Obědy se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny nejpozději do 25.dne předchozího měsíce ( v září do 10. )  na následující  měsíc.
 

Pokud nebude oběd do včas zaplacen, upozorníme rodiče zápisem v žákovském záznamníku a v případě nezaplacení nebude žákovi oběd od 1. následujícího měsíce vydán. 

K vydání oběda je žák povinen předložit potvrzenou průkazku, ve výjimečných  případech, kdy žák zapomene průkazku, požádá o vystavení náhradního dokladu vedoucí školní jídelny. 

Oběd na daný den lze odhlásit do 800 hodin zákonným zástupcem osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny (telefon 311 670 474). 

Pokud je žák nemocen nebo z jiného důvodu nenavštěvuje školu (např. je na ozdravném pobytu či na rekreaci s rodiči), nelze oběd vydat do přinesené nádoby za dotovanou cenu (19,-; 21,-;  22,- Kč). Pokud má rodič zájem o oběd pro dítě, musí za něj zaplatit plnou cenu 40,-; 42,-;  43,-  Kč za 1 oběd. Výjimkou z tohoto pravidla je 1.den nepřítomnosti žáka ve škole z důvodu onemocnění, kdy již nelze technicky zajistit odhlášení oběda. 

Školní jídelna o vedlejších prázdninách vaří pouze tehdy, pokud  je v provozu školní družina.  O vedlejších prázdninách platí všichni žáci nedotovanou cenu oběda.

Provozní doba školní jídelny

Kuchyň
6,30 – 15,00 hod
Vedoucí školní jídelny
7,00 – 15,30 hod
Telefon
311 670 474