nejste přihlášen(a)... přihlásit
Základní škola Rudná
Základní škola Rudná
informační web školy
General information in English


Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2005/2006


Přehled kroužků – organizovaných školou nebo ve spolupráci se školou

Pondělí

Keramika – určena pro žáky 1. – 5. ročníku 

Úterý 

Dramatický kroužek – určen pro žáky 1.- 4.ročníku 

Karate – určen pro všechny zájemce 

Středa 

Cvičení pro radost – určen pro žáky 1. a 2.ročníku 

Pěvecký sbor – určen pro žáky 3.- 9.ročníku 

Výtvarný kroužek – určen pro žáky 1.- 4.ročníku 

Angličtina  – určena pro žáky 1.- 3.ročníku 

Florbal  – určen pro dívky 6.- 9.ročníku 

Taneční kurzy  – určeny pro všechny zájemce  

Čtvrtek  

Taneční kroužek – určen pro dívky 1. - 2.ročníku  

Žlutý květ – určen pro všechny zájemce  

Pátek 

Florbal – určen pro chlapce 1. -  4.ročníku

Pro mimoškolní činnost lze dále využít nabídku pobočky Základní umělecké školy Černošice (hudební nauka, klavír, zobcová flétna, flétna); sportovních oddílů Sokola Rudná – florbal (chlapci), basketbal (dívky); žákovská družstva fotbalového oddílu FK Rudná; skautského oddílu Balvan Rudná; oddílu Stříbrný Vlček; jazykových kurzů Kulturního střediska TS Rudná; sportovního oddílu Squash Rudná; nabídky společnosti Bilbo se sídlem v Nučicích.