nejste přihlášen(a)... přihlásit
Základní škola Rudná
Základní škola Rudná
informační web školy
General information in English


Projektový den ve 4. A - téma „Hluk“
 » 28.05.2008 21:30
Dne 15. května jsme ve 4. A realizovali již třetí projektový den. Tentokrát byl tématem HLUK. Podívejte se na práce dětí, graf i fotografie.
FOTOGALERIE

15. květen - Den věnovaný hluku
Téma životního prostředí prolíná školní výukou stejně často jako náš všední život. Není však jednoduché neformálně a poutavě přibližovat, třeba už desetiletým žáčkům, závažné otázky, které budou významně ovlivňovat kvalitu jejich života.
I v mé třídě 4.A ZŠ Rudná se projevil pokles nadšení z původního „už jsem školák“. Náročnější učivo spolu s nastupující pubertou přineslo pocit, že škola je něco jako nutné nudné životní období. Až forma projektového dne přinesla znovu aktivní, zodpovědný a dokonce radostný přístup ke školním povinnostem. První projektový den jsme věnovali MÍČI, tedy sportu, který je všem dětem blízký. Druhý projektový den jsme žili PRAVĚKEM, tedy učivem vlastivědy. Náš letošní poslední den věnovaný jednomu tématu se zaměřil na HLUK.
Zatímco jiné parametry životního prostředí se daří zlepšovat, hluk ne. Přitom většina lidí při hodnocení kvality prostředí, ve kterém žije, dává tomuto faktoru velkou důležitost. Zjistila jsem, že děti úměrně svému věku hodně vědí o čistotě vody, vzduchu, o třídění odpadu, o ochraně rostlin a zvířat, ale málo si uvědomují dopad nadměrně hlučného prostředí na kvalitu sluchu i psychiku.
Na náš „den bez učení“ se žáci chystali tři týdny. Nejprve sepisovali otázky, které je k danému tématu napadaly. Poté se každý ujal jednoho podtématu a připravil si pro spolužáky referát s kontrolou pozornosti, soutěž, kvíz, anketu, slovní úlohu,… Tak jsme se od veselého rýmování dostali až k dopravní značce zákazu troubení, k příčinám úrazu sluchu, či k Mezinárodnímu dni boje proti hluku. Pozornost budila i čtveřice chlapců, kteří hlukoměrem zjišťovali stav na naší škole o přestávkách, ve školní jídelně i družině, v tělocvičně. Jejich údaje další žáci ve dvojicích zpracovali do grafu, což mimo jiné skvěle korespondovalo s naším učivem v matematice.
Nakonec byl úkol žurnalistický - napsat přes víkend zprávu o našem projektovém dni do Života v Rudné. Dovolte mi citovat z několika těchto slohů a připojit spolu s fotografiemi také náš graf.
Lenka Barvová, třídní učitelka

Projektový den na téma „hluk“
Ve čtvrtek 15.5.2008 se ve IV.A konal už třetí projektový den, tentokrát zaměřený na „HLUK“, který nás bohužel pořád obklopuje.
Víte, které dny jsou vyhlášeny mezinárodními dny boje proti hluku? Je to např. 12.duben a ještě další dva dny.
Paní učitelka pro nás přichystala papír s úkoly. Vedle každého úkolu byl rámeček, pro kolik dětí je tento úkol určen. Já jsem si spolu s dalšími třemi spolužačkami vybrala úkol pro čtyři.
Původně jsme měly vymyslet dotazník pro druhé třídy, ale ty byly v době našeho projektového dne na škole v přírodě. Takže jsme vymyslely dotazník pro třetí třídy.
Jak náš projektový den probíhal:
Před vyučováním jsme všichni dostali program dne a mohli jsme se začít učit. Začala paní učitelka s výkladem o hluku, o jednotkách, v kterých se měří (dB-decibel), jaká je hranice, která nám neškodí a jaká je hranice, kdy už nás může hluk zabít.
Pak přišlo na řadu rýmování Karolíny Beranové a Blanky Nouzákové. Zadaly nám slova a z těch jsme skládali báseň o hluku.
Dále nastalo povídání o tom, jak se dá hluk využívat, například alarmy, budíky.
Na závěr hodiny jsme dostali do skupin čtyři slova, z kterých jsme vymýšleli přirovnání.
Po první přestávce nám řekla Katka Janoušková některé příčiny úrazů sluchu a potom nám dala pár otázek.
Následovaly dvě slovní úlohy a na konec nás paní učitelka seznámila s přístrojem, který měří sílu hluku – hlukoměrem.
Při třetí hodině jsem já a moje spolužačky Anička Černá, Vendulka Ryšavá a Natálka Ullrichová byly v třetích třídách pokládat naše otázky.
Mezitím byla naše třída v tělocvičně, kde probíhala soutěž, kdo udělá bez pomůcek největší hluk. Vyhrála Viktorka Cenedese, která pištěla a dupala a způsobila hluk 110 dB.
Potom hráli všichni vybíjenou a 4 spolužáci měřili, jak velký hluk bude při hře.
Další hodinu přišly na řadu referáty o Mezinárodním dnu hluku, jak hluk ubližuje lesu, o hluchotě a o dopravní značce, která zakazuje způsobovat hluk.
Pátou hodinu tohoto dne jsme zpracovávali údaje naměřené hlukoměrem do grafu neboli diagramu a nakonec jsme s již zmiňovanými spolužačkami vyhlásily výsledky ankety v třetích třídách.
Další den, v pátek, při výtvarné výchově jsme pokračovali. Malovali jsme totiž hlučícího kamaráda nebo prostředí, ve kterém je hluk. Byl to moc hezký den, ve kterém jsme se toho naučili možná víc, než kdy jindy.
Barbora Cypriánová, IV. A

Hluk - náš 3. projektový den
Dlouho jsme se na tento den chystali. Nejdříve to vypadalo, že na toto téma bude jen jedna hodina s našimi nápady.
Jednou po víkendu, když jsme přišli do školy, byl na dveřích od třídy článek o dni hluku a o různých věcech co s hlukem souvisí. Druhý den tam přibyl papír, na který jsme asi po dobu dvou týdnů psali otázky, které se týkaly nějakým způsobem hluku. Protože se paní učitelce líbilo, jak jsme aktivní, tak řekla, že budeme mít v pořadí již třetí prokektový den na téma HLUK.
Ve středu, den před projektovým dnem, jsem se chystala na svůj úkol, který jsem měla společně s Terkou Hrdličkovou. Měly jsme za úkol uspořádat soutěž s názvem: KDO VYTVOŘÍ NEJVĚTŠÍ HLUK. Já jsem připravovala diplomy pro mé spolužáky.
A už je to tady. ČTVRTEK a NÁŠ PROJEKTOVÝ DEN na téma HLUK.
1.HODINA.
První slovo patřilo paní učitelce, která nám povídala o hluku a co má její rodina společné se zvukem. Po úvodu paní učitelky se dostala řada na Káju s Blankou, které nám nadiktovaly slova rýmovající se se slovem hluk, z kterých jsme pak skládali báseň.Báseň, kterou vymyslela naše skupina se jmenovala Hokejový kluk. U tabule jsem jí byla recitovat já. Dostali jsme za ní plný počet bodů.
Potom jsme si povídali o tom, jak je nám hluk prospěšný. Nakonec jsme dospěli k názoru, že hluk je náš přítel i nepřítel.
Po dokončení povídání se na řadu dostali Kuba s Tomášem Krsem, kteří nám dávali složit přirovnání. Než je rozdali celé třídě,
naše skupina byla už hotová. Všechny skupiny to měli složené dobře.
2.HODINA.
Ve druhé hodině měla Káťa připravený referátek o příčinách úrazu sluchu.Dávala nám otázky, ve kterých naše skupina opět zabodovala. Měli jsme nejvíce bodů.
Lukáš Beran s Martinem Freudenfeldem si připravili moc hezké slovní úlohy. Nikdo z nás je správně nevyřešil. Body od kluků jsme získali pouze za správně tvořené odpovědi.
Na závěr druhé hodiny nás paní učitelka učila správně zacházet s hlukoměrem.
3.HODINA.
Tělocvik jsme zahajovali já s Terkou. Náš úkol bylo uspořádat soutěž v hlučení. Všichni jsme se moc bavili. Podle mě byl nejsrandovnější Lukáš Beran, který vypadal jako nazuřená gorila. Na prvním místě se umístila Viki, která pištěla jako pavián.
Po soutěži jsme hráli vybiku na dva kapitány. Bohužel jsem byla v družstvu, které prohrálo.
4.HODINA.
Růža pro nás zpracovala povídání o Mezinárodním dni hluku. Naši pozornost si prověřila otázkami.
Tomáš Kyndl nás seznámil s tím, jak bychom se neměli chovat v lese a jeho okolí.
"Hluchota" byl název referátu Matěje s Ondrou Navrátilem. Za jejich otázky jsme také dostávali body.
S dopravní značkou "Zákaz hluku" nás seznámil Adam Pešek.
5.HODINA.
Naměřené údaje jsme ve dvojicích zpracovávali do grafu. Zaznamenali jsme naměřené hodnoty hluku např. ve školní jídelně, školní družině.
Poslední čtvrteční projekt měla na starost Anička, Bára, Naty a Venda. Seznámili nás s výsledky své ankety ve třetích ročnících. Výsledky měla lepší 3.A, ale ne o moc. Anketa se skládala z 10 otázek a všechny se týkaly, jak jinak, než hluku.
Čtvrteční vyučovací den nám skončil, ale všichni jsme se těšili na páteční pokračování o hodině výtvarné výchovy.
Naše náhradní paní učitelka Viktorka nám zadala dvě témata. První možnost byla nakreslit kamaráda, jak vytváří hluk. Druhá možnost pak nakreslit místo, kde je hluk.
Já jsem kreslila aquapark. Terka kreslila dostih a požádala mě, abych jí pomohla nakreslit koně. Paní učitelce se můj obrázek líbil.
Zvoní. Vše uklízíme a hurá na oběd. Třetí projektový den končí. Byl to bezva den.
Tereza Bubeníková, IV. A
NÁVRATZPĚT