nejste přihlášen(a)... přihlásit
Základní škola Rudná
Základní škola Rudná
informační web školy
General information in English


ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE


Základní škola Rudná
Masarykova 878
252 19   Rudná
     
IČ: 49855221
DIČ: CZ49855221
RED-IZO: 0 6000 393                                                       
 
Jméno ředitele: Mgr. Pavel  Kasal
 
Kontakty:
Tel. : 311 670 464
Fax:  311 678 851
E-mail: zsrudna@telecom.cz
www.zsrudna.cz
 
Zřizovatel:
Městský úřad Rudná
Masarykova 94
252 19  Rudná
 
Kontakty:
Tel.: 311 652 311
Fax: 311 652 381
E-mail: sekretariat@rudnamesto.cz
www.rudnamesto.cz

Vyučování podle programu:
 • Obecná škola  č. j. 120 35/97 – 20 – na 1. stupni
 • Základní škola č. j. 16847/96-2 – na 2. stupni
Učebny: 27, z toho 7 odborných učeben
 
Počet žáků: 420


Škola nabízí:
 • estetické prostředí, vstřícnou a přátelskou atmosféru
 • širokou nabídku sportovních aktivit
 • výuku v programu Obecná škola na 1. stupni a Základní škola na 2. stupni
 • program Zdravá škola a její tři hlavní téze: Pohoda prostředí, Zdravé učení a Otevřené partnerství
 • mezinárodní spolupráci se švýcarskou školou a zapojení do mezinárodního projektu Socrates – Comenius (spolupráce s italskou, španělskou, francouzskou, řeckou a norskou školou)
 • pomoc žákům s poruchami učení
 • moderní vybavení počítači včetně internetu
 • individuální práci se žáky nadanými – možnost účasti v olympiádách a soutěžích
 • spolupráci s okolními školami, rodiči, místními organizacemi
 • školy v přírodě a lyžařské kurzy
 • široký výběr volitelných předmětů
 • dobrý standard materiálního vybavení školy, stabilizovaný kvalitní pedagogický sbor
 • zapojení do školního pěveckého sboru
 • možnost činnosti ve školním žákovském parlamentu
 • několikaleté zaměření na charitativní činnost, zejména Adopci na dálku
 • kvalifikovanou pomoc v oblasti výchovného poradenství a volby povolání
 • zapojení do veřejných akcí pro rodiče a ostatní, zejména v období Vánoc, ukončení školního roku atd.
 
Rudná

Město Rudná s asi 4 000 obyvateli  se nachází v těsné blízkosti hlavního města Prahy, s nímž má velmi dobré autobusové i vlakové spojení. K nejbližší zastávce pražského metra, na Zličín, je to pouze 5 km.
Základní školu v Rudné najdeme v rozlehlém objektu uprostřed obce. Je tvořena dvěma hlavními budovami, z nichž starší byla otevřena 4. září 1967 a ve druhé, moderní přístavbě, začal provoz  20. ledna 2003.
V současné době má škola 18 tříd od první do deváté a celkově 27 učeben včetně dvou moderních jazykových učeben se sluchátky, počítačové učebny s 25 počítači, tělocvičny  a dílny. Všechny počítače školy jsou propojeny v síti a připojeny k internetu.
V posledních letech se počet žáků pohybuje kolem 430, počet pedagogů kolem 30.
Dále máme v provozu školní jídelnu, která denně vaří asi 450 obědů.
V areálu školy se nachází atletické hřiště, hřiště na košíkovou s umělým povrchem a od konce roku 2005 skateboardové hřiště. V přední části objektu je rozsáhlý park s prolézačkami a houpačkami určený celé rudenské veřejnosti. Zadní část školního areálu tvoří sad se vzrostlými stromy. Od severní strany, směrem k silnici, je škola oddělena pruhem příjemné zeleně s vysokými stromy.